REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Протокол на комисията, назначена със Заповед ОА-ЧР-178/19.07.2018 г. във връзка с провеждане на конкурс за "главен експерт", дирекция "Административен контрол, регионално развитие и управление на собствеността", за резултатите от проведения тест за конкурсната длъжност.

Протокол №2/02.08.2018 г.