REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Протокол от заседание на комисията , назначена със Заповед № ОА-ЧР-250/17.09.2018 г. за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция АКРРДС.

Протокол от проведения конкурс № 2