REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Заповед на областния управител за прекратяване на обявения със Заповед № ОА-ЧР-231/04.09.2018 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "главен експерт" в дирекция АКРРДС.
Заповед ОА-ЧР-273/03.10.2018 г.