REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Протокол № 1 от 08.03.2019 г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград. тук