REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Протокол № 2 от 21 март 2019 г. на комисията назначена със Заповед ОА-ЧР-56/06.03.2019 г. във връзка с проведения конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция АКРРДС.

Виж протокола