REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Протокол №3 от 24.09.2019 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № ОА-ЧР-167/10.09.2019 Гг.за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград, за окончателно класиране.

Виж Протокол №3