REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Протокол № 3 от 15.01.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № ОА-ЧР-255/18.12.2020 г. за провеждане на конкурс за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС. Окончателно класиране.

виж Протокол №3/15.01.2021 г.