REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Протокол №1 от 07.07.2021 г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” към Областна администрация Благоевград.

Виж протокола