REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Комисията класира кандидата за длъжността „Главен експерт“ в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

Протокол № 3/23.07.2021 г. на Комисията , назначена със Заповед № ОА-ЧР-174/05.07.2021г. на Областния управител на област Благоевград - виж Протокола