REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Със Заповед ОА-ЧР-209 от 23.08.2021 г., областният управител прекрати конкурса за Главен експерт ( счетоводител) в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, поради невъзможност за приключване на конкурсната процедура.

Заповед ОА-ЧР-209/23.08.2021 г.