REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Със Заповед № РД05-174/17.09.2019 директорът на РДГ Благоевград инж. Сашко Попов забрани достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии, попадащи в инфектираната зона около констатирания случай Африканска чума по свинете :

- ПЛСР - Ласкарево - на територията на ТП ДГС "Сандански";

- ПЛСР - Мелник - на територията на ТП ДГС "Сандански";

- ПЛСР Склаве - на територията на ТП ДГС "Сандански";

- ПЛСР - Хотово - на територията на ТП ДГС "Сандански".

Виж заповедта

Заповед № РД05-174/17.09.2019