REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Със Заповеди № РД05-201, РД05-202, РД05-203, издадени на 04.10.2019 г. от директора на РДГ Благоевград инж. Сашко Попов се забранява достъпът и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии, попадащи в инфектирани зони:

- Заповед за ограничение на движението в териториите на "ДГС Сандански" тук;

- Заповед за ограничение на движението в териториите на "ДГС Разлог" тук;

- Заповед за ограничение на движението в териториите на "ДГС Елешница" тук.