REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Областна администрация Благоевград ще използва Системата за сигурно електронно връчване за получаване на съобщения по дела, съгласно чл.52, ал.2, във връзка с чл.38, ал.2, т.2 от ГПК.
Областна администрация Благоевград е регистриран потребител на Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/. Достъпът до ССЕВ може да се осъществява от граждани; юридически лица; администрации; лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги, чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/ .