Областни съвети

Наименование Председател 
Областен съвет за развитие Областен управител
Областен експертен съвет по устройство на територията Областен управител
Областен съвет за устойчиво енергийно развитие Областен управител
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията Областен управител
Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Областен управител
Областен съвет за тристранно сътрудничество Областен управител
Областен съвет по сигурността Областен управител
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия Областен управител
Регионален консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата Областен управител
Обществен съвет към областния управител Областен управител