ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Съветът е консултативен орган към Областния управител на област Благоевград за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от Областния управител на област Благоевград за развитие и провеждане на публичните политики.  Областите за изразяване на становища са:

  •     Общото благоустрояване и териториално развитие на област Благоевград;
  •     Инвестиционна политика;
  •     Образование и младежки дейности;
  •     Развитие на културата;
  •     Социални дейности;
  •     Здравеопазване;
  •     Опазване и грижа за околната среда и екологията в област Благоевград;
  •     Развитие на туризма;
  •     Важни въпроси от обществена значимост

Състав на Обществения съвет

Председател: Областен управител Бисер Михайлов
Зам-председател: арх. Костадин Сандев – член на УС на ИКОМОС
Секретар:

Съорганизатори и членове на съвета:
Марияна Ненкова - изпълнителен директор на „СПЕЕ – БГ“ – Бл-д
д-р Съби Хаджиев – председател на УС на РК на БЛС
Мария Станкова – председател на Съвета по туризъм – Благоевград
Атанас Китанов – председател на сдружение „Туризъм, екология и младежки инициативи“
Иван Джабиров – член на УС на РД „Еко Югозапад“
Симана Марковска – председател на „Пирински туристически форум“
Здравка Чимева – председател на УС на "Движение - Ние жените“
Мирела Кючукова – Православен център към Неврокопска епархия
Надка Войнова – НПО „Надежда за четириногите“
Людмила Манова Спасова – председател гражданско сдружение „Сила“
Александър Мановски – Обществен съвет – Благоевград
Димитър Татарски – Общност „Каузи и Начинания“
Първолета Евтимова - Сдружение“Благоденствие и бъдеще за Благоевград“
Станислава Христова – репортер вестник „Вяра“
Десислава Велкова – репортер ТВ ОКО
Антоанета Гулева – репортер Радио Благоевград
Ерол Емилов - репортер Струмалайв
Ваня Симеонова – репортер в-к „Струма“
Иван Хамбарджийски – информационна агенция „Пиринско“- управител
Цонка Китанова – "Движение -Ние жените“
 
Протоколи
Протокол от учредителното заседание на Обществения съвет от 30.09.2013 г.
Общественият съвет към областния управител е отворен за нови членове, съгласно приетия правилник за дейността
Формуляр на заявлениеword
 
За информация
Предоставяне на комплексен инструментариум от методологии и матрици, за разработване на местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица /2016 – 2018 за общините от област Благоевград

1. Пакет методологии, подпомагащи местните администрации при изготвяне на местни Планове за превенция и намаляване на младежката безработица
2. Пакет от универсални логически матрици, подпомагащи местните администрации при изготвяне на местни Планове за превенция и намаляване на младежката безработица
3. Областен план за превенция и намаляване на младежката безработица (2016-2018)