REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия със заповед на Областния управител на Област с административен център Благоевград е създаден Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб. Щабът е създаден с цел да подпомага областния управител при изпълнение на правомощията му съгласно Закона за защита при бедствия във връзка със бедствия на територията на Област с административен център Благоевград.
Състав:
Ръководител: Областен управител на Област с административен център Благоевград
Зам. ръководител: Заместник областен управител Иван Стоянов
Секретар: инж. Стоян Терзийски – старши експерт в Областна администрация Благоевград;

Членове:
1.      Ася Велкова – Главен секретар на Областна администрация Благоевград;
2.      Николай Хаджиев Директор  на Областна дирекция на МВР – Благоевград;
4.      Комисар Георги Пармаков – Началник на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“-Благоевград;
6.      Д-р Михаил Кметски – Заместник-директор на Регионална здравна инспекция-Благоевград;
7.      Ангел Георгиев – Директор на Регионална дирекция по околната среда и водите-Благоевград;
8.      Д-р Красимир Михайлов – Директор на Център за спешна медицинска помощ-Благоевград;
9.      Атанас Георгиев – Ръководител звено „ЧЕЗ Електроразпределение“-област Благоевград;
10.    Инж. Росица Димитрова – Управител на „ВиК“ ЕООД-Благоевград;
11.    Васил Камбуров – Ръководител на „ЕСО“ ЕАД, МЕР-Благоевград;
12.    Д-р Михаил Бащавелов – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните-Благоевград;
13.    Иван Кунев – Директор на Областно пътно управление-Благоевград;
14.    Йорданка Стойчева – Директор на Областния съвет на Български червен кръст-Благоевград
15.    Подп. Иван Иванов - Военно формирование 26400 Благоевград
16.    инж. Радослав Георгиев - Директор БД Благоевград
План за защита при бедствия на област с административен център Благоевград
Списък на сградите, определени за приютяване на останалото без подслон население в област Благоевград по общини