REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

gerb bg bl

Областен съвет за развитие на област с административен център Благоевград


Председател:  Областен управител   на   област с административен център Благоевград;
Заместник-председател: Заместник областен управител на област с административен център Благоевград

Членове

1.     Кмет на община Банско
2.     Кмет на община Белица
3.     Кмет на община Благоевград
4.     Кмет на община Гоце Делчев
5.     Кмет на община Гърмен
6.     Кмет на община Кресна
7.     Кмет на община Петрич
8.     Кмет на община Разлог
9.     Кмет на община Сандански
10.   Кмет на община Сатовча
11.   Кмет на община Симитли
12.   Кмет на община Струмяни
13.   Кмет на община Хаджидимово
14.   Кмет на община Якоруда
15.   Председател на Общински съвет Банско
16.   Председател на Общински съвет Белица
17.   Председател на Общински съвет Благоевград
18.   Председател на Общински съвет Гоце Делчев
19.   Председател на  Общински съвет Гърмен
20.   Председател на Общински съвет Кресна  
21.   Председател на Общински съвет Петрич
22.   Председател на Общински съвет Разлог
23.   Председател на Общински съвет Сандански
24.   Председател на Общински съвет Сатовча
25.   Председател на Общински съвет Симитли  
26.   Председател на Общински съвет Струмяни
27.   Председател на Общински съвет Хаджидимово
28.   Председател на Общински съвет Якоруда
29.   Председател на КТ „Подкрепа“ – Благоевград
30.   Председател на РКС на „КНСБ“ – Благоевград
31.   Председател на Търговско – промишлена палата – Благоевград
32.   Председател на Стопанска камара – Благоевград
33.   Изпълнителен директор на Сдружение на Югозападните общини

Списък на поименния състав на ОСР


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

Заседание на ОСР (21.12.2020 г) - Протокол

Документи от заседанието: Проект на решение на ОСР; Актуализация на ОСРСУОбластна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2020-2022 г. 

Заседание на ОСР (11.12.2019 г) - Протокол

Заседание на ОСР (19.09.2019 г) - Протокол

Заседание на ОСР (04.07.2018 г) - Протокол

Заседание на ОСР (06.06.2017 г) - Протокол
Материали от заседанието:
- Годишен мониторингов доклад за 2016 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020) – презентация
- Доклад за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет  за развитие на област Благоевград – презентация
- Българското председателство на Съвета на ЕС – предизвикателства и решения - презентация
 
Заседание на ОСР (20.10.2016 г) - Протокол

Документи от заседанието

Актуални промени в Закона за водите - презентация на БД "Западнобеломорски район"
Възможности на общините по ЕСИФ през 2017 г.

Заседание на ОСР (28.07.2016 г) - Протокол
Заседание на ОСР (17.12.2015 г) - Протокол
Заседание на ОСР (12.05.2015 г) - Протокол
Заседание на ОСР (19.12.2014 г) - Протокол
Заседание на ОСР (28.10.2014 г) - Протокол
Заседание на ОСР (26.03.2014 г) - Протокол
Заседание на ОСР (22.10.2013 г) - Протокол
Заседание на ОСР (30.07.2013 г.)- Протокол
Заседание на ОСР (17.05.2013 г) - Протокол
Заседание на ОСР (04.12.2012 г.) -Протокол
Заседание на ОСР (09.12.2011 г.)- Протокол
Заседание на ОСР (15.03.2011 г) - Протокол

Заседания на Звеното за мониторинг на Областната стратегия за развитие
Заседание на Звеното за мониторинг на ОСР (17.12.2015 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ОСР (12.05.2015 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг (05.02.2015 г.) - Протокол

Заседания на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ (21.04.2017 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ (08.12.2016 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ (10.06.2016 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ/2(23.02.2016 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ/1 (23.02.2016 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ (10.02.2015 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ (15.12.2014 г) - Протокол
Заседание на Звеното за мониторинг на ООСРСУ (10.02.2014 г) - Протокол