REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   областен управител

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зам. областен управител

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА:
1. Атанас Станкев Камбитов - кмет на община Благоевград
2. Георги Икономов - кмет на община Банско
3. Радослав Ревански- кмет на община Белица
4. Владимир Кръстев Москов - кмет на община Гоце Делчев
5. Минка Капитанова - кмет на община Гърмен
6. Николай Георгиев - кмет на община Кресна
7. Димитър Бръчков - кмет на община Петрич
8. инж. Красимир Иванов Герчев - кмет на община Разлог
9. Кирил Котев- кмет на община Сандански
10. Арбен Мустафов Мименов - кмет на община Сатовча
11. Апостол Стефанов Апостолов - кмет на община Симитли
12. Емил Димитров Илиев - кмет на община Струмяни
13. Людмил Аспарухов Терзиев - кмет на община Хаджидимово
14. Нуредин Мусов Кафелов -кмет на община Якоруда
15. Милена Янузова  - представител на Агенцията по енергийна ефективност - държавен експерт отдел „КЕЕПС”
16. доц. Пламен Граматиков – преподавател ЮЗУ „Неофит Рилски”
17. Ангел Георгиев - директор РИОСВ
18. Вангелия Иванова - директор Басейнова дирекция ЗБР
19. Марияна Ненкова - представител на Сдружение „Съюз на проезводителите на екологична енергия- BG”

Протоколи от заседания на съвета

Писмена неприсъствена процедура март 2021 г. - Протокол

20 декември 2016 г. - Протокол
Презентации от заседанието:
 - Промени в Закона за енергийна ефективност тук;
 - Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради тук.
10 декември 2015 г. - Протокол
15 декември 2014 г. - Протокол
17 декември 2013 г. - Протокол
22    март    2012 г.  - Протокол


Правилник за дейността на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие

eeОбластният съвет за устойчиво енергийно развитие е постоянно действащ експертен орган, който съдейства за по-ефективното изпълнение на държавната стратегия и политика по енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници и координация между институциите в областта. Основна задача на съвета е приемането, разработването и изпълнението на областни програми  по енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници по реда, начина на предвидените в раздел ІV чл. 11 от Закона за енергийна ефективност.

Правилник за организацията и дейността на Областен съвет за енергийна ефективностpdf
Назначен със заповед на областния управител ОА-РК-680 от 11.11.2011 г.