REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

The world famous ensemble for folk songs and dances “Pirin” carries out creative activity in Blagoevgrad. A fair for folk art “Pirin sings” is organized on the Predela place in the course of 4 years, which is a brilliant manifestation of the rich folklore and ethnographic inheritance of the Pirin parts.
    The palette of cultural activities that the municipalities arrange is very rich. Some of the most famous are “The international mummer festival” in the town of Razlog, The international folklore festival “Maleshevo sings and dances”  in the village of Strumiani, The children’s festival for folk songs and dances  in the town of Kresna, The fair of Nevrocop in the town of Goce Delchev, The international festival “Pirin folk”  in the town of Sandanski, The  international festival “Macedonia folk”  in the town of Blagoevgrad, The feasts of the traditions in Bansko, The national festival of the old town song “The Gold chestnut”  in the town of Petrich.
    All this contribute to the approval of the region of Blagoevgrad as a significant, economical, scientific and spiritual center of the Republic of Bulgaria.

 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2018 г.


Календар на културните събития в област Благоевград с международни изяви - ТУК!pdf

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 2018 г.


Календар на културните прояви в област Благоевград с национално значение - ТУК!pdf

КУЛТУРEН КАЛЕНДАР НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2018 г.


Календар на културните прояви в област Благоевград с национално значение - ТУК!pdf

 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ ПО ОБЩИНИ

Културни календари по общини

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАДpdf This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail 073 884413phone 
ОБЩИНА БАНСКОpdf This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail 0749 88611phone
ОБЩИНА БЕЛИЦАpdf This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail 0744 42323phone
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВpdf This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail 0751 60284phone
ОБЩИНА ГЪРМЕНpdf This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail 0752 32040;
0752 32047phone
ОБЩИНА КРЕСНАpdf оThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail
0743 32360;
0743 32282phone
ОБЩИНА ПЕТРИЧpdf This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail 0745 69132phone
ОБЩИНА РАЗЛОГpdf оThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail 0747 80095phone
ОБЩИНА САНДАНСКИpdf This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail  
ОБЩИНА САТОВЧАpdf This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail 0754 12116phone
ОБЩИНА СИМИТЛИpdf This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail 0748 72138;
факс 0748 7223phone
ОБЩИНА СТРУМЯНИpdf This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail  
ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВОpdf This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail 0752 88922phone
ОБЩИНА ЯКОРУДА This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail 0744 22 328phone

Ибрахим Карафеиз НЧ „Светлина-1907” - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

КУЛТУРЕН ПРОФИЛ НА ОБЛАСТТА

       Административен център на областта е гр. Благоевград. С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти градът е средоточие на младежта на България, Балканите и Европа и се утвърждава като културен център не само на областта, а и в национален мащаб. Тук развива творческа дейност и  световноизвестният ансамбъл за народни песни и танци “Пирин”, спечелил безброй почитатели на българското музикално и танцово изкуство.
       Образователната инфраструктура в областта се формира въз основа на съвременните изисквания и потребности на обществото. На територията и  функционират 170 училища – начални, основни, средни общообразователни и профилирани, специални и вечерни.
        Наличието на висши учебни заведения, колежи и професионални училища с национално и областно значение са предпоставка, научен и практико-приложен потенционал за  развитието на областта като цяло.
        Богатото културно-историческо наследство на Пиринския край е извор на  вдъхновение и пример за развитието на културата на съвременния етап. То е представено от многобройните археологически останки, от историческите и архитектурни резервати Мелник, Банско и  Ковачевица и много църковни храмове и манастири. За него разказват богатите експозиции на музеите в Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Петрич и Сандански.
         Културна дейност в областта развиват Регионалният исторически музей, Регионалната библиотека и професионалните културни институти в Благоевград -  Драматичен театър  “Н. Вапцаров”, Камерна опера, Куклен театър и Биг Бенд – Благоевград, младежките домове, читалищата в общинските центрове и по-големите села, самодейните художествени колективи към тях, към Военен клуб – Благоевград, Обединен детски комплекс и Център по изкуствата – Благоевград и многобройни частни формации.
        С особен принос за духовното извисяване на населението са Радио Благоевград,  Канал “Пирин”, БМТ “Родина” и сдруженията на писателите и художниците от областта.
        Богата е палитрата от културни прояви, които организират общините в областта – Международен кукерски фестивал – гр. Разлог, Празници на Банската традиция – гр. Банско, Неврокопски панаир и фестивал на класическата китара – гр. Гоце Делчев, Международен скулптурен симпозиум и Международен фолклорен фестивал “Малешево пее и танцува” – с. Струмяни, Детски фестивал за народни песни и танци – гр. Кресна, Международен фестивал “Пирин фолк” – гр. Сандански, Национален фестивал на старата градска песен “Златен кестен” – гр. Петрич,  и мн. др. по-малки прояви. Най-мащабната и най-вълнуващата проява в областта е традиционният събор на народното творчество “Пирин пее” – една истинска изява на народностния дух на българите от Пиринския край на Р. България.