REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Legal Documents

Заповеди

Заповед
№ ОА-АК-66,
Благоевград, 26.03.2019 г.
Областният управител определи за пожароопасен сезон периода от 01.04.2019 до 30.11.2019 г., в горските територии на област Благоевград.  Наредени са мерки за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и гасенето на пожари в горските територии на областта.
Заповед ОА-АК-66/26.03.2019 г.


Заповед
№ ОА-АК-49,
Благоевград, 09.02.2017 г.
Областният управител определи за пожароопасен сезон периода от 13.02.2017 до 31.12.2017 г., в горските територии на област Благоевград.  Наредени са мерки за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и гасенето на пожари в горските територии на областта.
Заповед ОА-АК-49/09.02.2017 г.

Заповед
№ ОА-РР-143,
Благоевград, 07.04.2016 г.
на областния управител за предотвратяване на проникването и разпространението на Заразен нодуларен дерматит на територията на областта във връзка с констатирани огнища в префектура Серес, Република Гърция. ОА-РР-153 от 07.04.2016 г.

Заповед
ОА-РК-113 от 13.03.2016 г.

Забрана на тютюнопушенето в цялата административна сграда - високо тяло, ниско тяло, партерен етаж, находяща се на пл. "Георги Измирлиев" № 9, Благоевград
пълен текст: Заповед ОА-РК-113/2016 г.

 

Read more ...

Нормативни актове

Нормативни актове, наредби и вътрешни правила
Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) поддържа  за всички администрации следната информация: Администрацията и ръководство; Административни услуги; Обявления за конкурси  и  нормативна уредба за административните услуги.към ИИСДА


Read more ...

Списък на издадените актове и уведомления за откриване на производства по издаването на общ административен акт

На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация, Областна администрация Благоевград публикува:

Списък на издадените актове в изпълнение правомощията на областния управител

Read more ...