REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Днес, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за област Благоевград, председателствана от 20190911 1Областния управител Бисер Михайлов.
В работата му взеха участие представители на „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Благоевград, представители на директорите на Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, Областно пътно управление, Регионална здравна инспекция, Център за спешна медицинска помощ - Благоевград, председателите на Регионален инспекторат по образованието, Окръжна прокуратура Благоевград, Окръжен съд Благоевград, представители на Български червен кръст, Център на българските автомобилисти – Благоевград.


Представителят на „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Благоевград, г-н Ангелов представи доклад за пътнотранспортните произшествия и рискови участъци от пътната мрежа на територията на Област Благоевград, като уточни, че в сравнение с миналата година на територията на ОД на МВР – Благоевград, е регистрирана устойчива тенденция на спад, както на тежките пътнотранспортни произшествия, така и на общо регистрираните ПТП. Допуснати са 694/-94/ пътнотранспортни произшествия, като от тях 194/-5/ бр. тежки ПТП с 15/-6/ убити и 244/+5/ ранени граждани. Господин Ангелов отбеляза, че през 2017 г., също се отчита спад при пътнотранспортните произшествия.
За подобряване на пътнотранспортната обстановка са взети конкретни мерки - засилен е контрола чрез използване на автоматизирани технически средства; засилено е полицейското присъствие в участъци с концентрация на ПТП; масирани проверки на водачи управляващи МПС под въздействието на алкохол и наркотични вещества; ежемесечно провеждане на СПО. Представителят на „Пътна полиция“ към ОД на МВР - Благоевград представи и информация за предприетите мерки за опазване живота и здравето на учениците във връзка с учебната 2018/2019 г.
Информация за предприетите мерки за обезопасяване на районите около училища и детски градини във връзка с учебната 2018/2019 г. е представена и от общините в Област Благоевград, като са извършени необходимите проверки и са взети мерки, за извършване на различни дейности по обезопасяване на районите около учебните заведения - опресняването на пешеходни пътеки, маркировка, пътни знаци на подходите към училища и детски градини; изграждане на нови маркировки и пешеходни пътеки; ремонтиране на обезопасителните парапетни огради на входовете на учебни и детски заведения; ремонтиране на ел. захранването на уличното осветление около детски и учебни заведения; за първия учебен ден ще бъдат раздадени листовки за безопасно движение по улиците на първокласниците;

След кратка дискусия по всички теми, заседанието бе закрито.