REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Днес, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество, председателстван от областния управител Бисер Михайлов.
В работата му взеха участие директорите на Дирекция Регионална „Служба по заетостта“, Областната инспекция по труда и ТП на НОИ, председателите на синдикатите и търговско-промишлената палата, началникът на РУО към МОН, представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и Министерство на труда и социалната политика.
Директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград, г-жа Славянка Симитчийска представи информация за резултатите от инспекционната дейност на дирекцията за първото полугодие на 2017 г. Г-жа Теменужка Златанова – Началник отдел „Жизнен стандарт и доходи от труд“ към МТСП представи доклад на тема: „ Приоритетни цели на социалната политика в областта на доходите“. Бяха представени статистически данни относно равнището на минимална и средна работна заплата в област Благоевград, спрямо тези в страната, като бе отчетена сложността на прочитане на данни. На територията на областта е отчетена една от най-ниските средни работни заплати, но в същото време се живее по-добре от други области, където средната работна заплата е по-висока. Линията на бедност за Област Благоевград е 15,2%, което е под лимита на бедност за страната. Очертава се за 2018 г. линията на бедност да бъде 320.00 лв.

2017 09 26 2

За Корпоративната социална отговорност за малки, средни и големи предприятия, говори г-жа Теодора Тодорова - експерт към МТСП, която поясни, че на 19.06.2017 г. е създаден Консултативен съвет по корпоративна отговорност с председател Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика. Целта им ще бъде да се подготви стратегически документ, който да подпомогне работата на предприятията и да повиши социалната им отговорност, да надграждат и да правят повече за работника или общността извън пряката дейност.
Директорът на Регионална „Служба по заетостта“, Г-жа Поповска - говори за равнището на безработицата в областта и тенденцията за намаляване на броя на регистрираните безработни и липсата на квалифицирана работна ръка, която да покрие нуждите на работодателите и необходимостта да се разшири обхвата на търсене, чрез откриване на нови транспортни линии за да се придвижват работниците от едно населено място до друго. От първи септември е създаден мобилен екип, който да работи с работодателите и да ги подпомага в търсенето на квалифицирана работна ръка.
След кратка дискусия по всички теми, заседанието бе закрито.