REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

На сайта на Агенцията по заетостта , в рубрика „Проучване за потребностите от работна сила” вече е достъпен анкетен формуляр „Анкета за работодатели, желаещи да участват в Проучването за потребностите от работна сила 2019 -1”.
Анкетата може да достъпите на 

http://survey.az.government.bg/index.php/436713