REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Областният управител Бисер Михайлов организира среща между ръководството на ЧЕЗ България и кметовете на общините от област Благоевград, която се проведе в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград на 18.04.2019 г.
Регулярната среща с ръководството на ЧЕЗ България бе насочена към представяне на изпълнената инвестиционна програма на дружество за 2018 г., както и информация относно планираните обекти за 2019 г. на територията на областта.


Областният управител Бисер Михайлов откри срещата, като благодари за добрата комуникация с дружество ЧЕЗ България и наложената практика на регулярни срещи на ръководството на дружеството с представители на местната власт на територията на област Благоевград.
Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, представи позицията на дружеството за ценовото си заявление, с което се иска премахване на кръстосаното субсидиране между бит и стопански клиенти, между дневна и нощна тарифа. Не е коректно да се взимат само два компонента от цената и да се обобщава. Предложението на компанията е нощната тарифа, при която се продава под себестойност, да се увеличи за да не се субсидира от стопанските клиенти. Карел Крал подчерта, че решението се взима от Комисията за енергийно и водно регулиране.
Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България обясни, че дружеството продължава своята работа както и досега, въпреки че се намира в процедура по продажба. Правят се планове, стартират проекти, които ще имат бенефити през следващите 3-5-10 години, като например дигитализация на мрежата и други, които няма да имат принос през следващата една година например. Подчертава, че компанията ще продължи своята работа до последния си ден на българския пазар.
Карел Крал представи един от новите проекти, свързан с дистанционно отчитаните електромери. Инсталирани са вече 200 хил. електромера, предстои през настоящата година да се монтират още 190 хил. Основна полза от този проект е, че тези електромери дават информация за мрежата, във всеки един момент се знае има или няма електрозахранване, както и какво е състоянието на мрежата. Това ще е необходимо и в дългосрочен план при развитието на соларните покриви и други системи за произвеждане на ток за собствени нужди, когато ще има нужда да се знае как върви потокът на електроенергията.
През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение България планира да инвестира в областта 5,2 млн. лв. в изграждане на съоръжения средно и ниско напрежение, в реконструкция на мрежата, присъединяване на нови клиенти и внедряване на система за дистанционно обслужване на електромерите, посочи изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България Петър Холаковски. Използването на системата ще повиши сигурността на мрежата и ще даде възможност за много по-стриктен контрол и по-бързи реакции.

Sresta 18042019 1
Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев благодари за изпълнените ангажименти на дружеството и уточни, че приемствеността с Атанас Георгиев е много добра след напускането на предходния регионален мениджър. Обектите, които касаят общината се изпълняват. Кметът на община Гоце Делчев изрази своята увереност, че НПГ „Димитър Талев“ подготвя специалисти и имат готовност за обмяна на опит с ЧЕЗ България с цел подготовка на кадри в направлението.
Кметовете и представителите на общините изразиха становища по инвестиционната политика, представиха предложения за постигане на по-добра синхронизация при реализирането на инвестиционни проекти за оптимални строителни дейности по инфраструктурата.