REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Днес, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за област Благоевград, председателствана от Заместник областния управител Иван Стоянов.

В работата му взеха участие представители на „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Благоевград, Областно пътно управление, Регионална здравна инспекция, Център за спешна медицинска помощ - Благоевград, председателите на Регионален управление на образованието, Окръжна прокуратура Благоевград, представители на Български червен кръст, Център на българските автомобилисти – Благоевград, областен отдел „Автомобилна администрация“ – Благоевград.

Заместник областният управител Иван Стоянов направи предложение за промяна в чл. 9(1), Раздел ІV от Правилника за организацията и дейността на Областна комисия по безопасност на движението за област с административен център Благоевград, което се при единодушно от членовете на комисията. Направеното предложение е във връзка с увеличаване интензитета на заседанията, които до този момент се провеждат минимум два пъти годишно, след направеното предложение се прие те да се провеждат минимум четири пъти годишно. Целта на промяната в Правилника е да се оптимизира и уеднакви работата на Областните комисии по безопасност на движението по пътищата, като се правят чести анализи върху различните проблематики влияещи върху транспортния травматизъм.

Информация за предприетите мерки за обезопасяване на районите около училища и детски градини във връзка с учебната 2019/2020 г. е изискана и представена от общините в област Благоевград, като са извършени необходимите проверки и са взети мерки, за извършване на различни дейности по обезопасяване на районите около учебните заведения - опресняването на пешеходни пътеки, маркировка, пътни знаци на подходите към училища и детски градини; изграждане на нови маркировки и пешеходни пътеки; ремонтиране на обезопасителните парапетни огради на входовете на учебни и детски заведения; ремонтиране на ел. захранването на уличното осветление около детски и учебни заведения; за първия учебен ден ще бъдат раздадени листовки за безопасно движение по улиците на първокласниците. Представителят на „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Благоевград, също представи информация за предприетите мерки за опазване живота и здравето на учениците във връзка с учебната 2019/2020 г.

След кратка дискусия по всички теми, заседанието бе закрито.