REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Днес, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие, председателстван от заместник областния управител Антоанета Янчева.

В работата му взеха участие представители на РИОСВ Благоевград, на Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия – BG“, представители от общинските администрации в област Благоевград, експерти от Агенция за устойчиво енергийно развитие, Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект” и Клъстер ВЕИ.

Направени бяха презентации на изключително важни теми, засягащи голям обем от данни свързани с качеството на въздуха и въглеродния отпечатък, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, задълженията на местните и държавни органи свързани със Закона за енергийна ефективност и др.

Д-р Мирослав Иванов от Клъстер ВЕИ представи обобщен анализ на инвентаризацията на парникови газове и въглероден отпечатък по проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион, като в проекта участват 5 общини от област Благоевград - Сандански, Кресна, Благоевград, Симитли и Струмяни.

Д-р Мария Манолова, ръководител проекти от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект” представи презентация на тема „Местните власти – основна движеща сила по пътя към енергийния преход". Данните изнесени в презентацията на д-р Манолова засегнаха важни теми относно енергийната ефективност в условията на Четвъртия енергиен пакет; взаимовръзки и подкрепа между местни, национални и европейски партньори; възможности пред местните власти чрез инструментите на енергийното планиране; общински енергиен мениджмънт – условие за по-устойчиво бъдеще в развитието на местните общности; добри примери за обновяването и мониторинга в общински сгради; Членство в ОМЕЕ ЕкоЕнергия.

След дискусия по всички теми от дневния ред, заседанието бе закрито.

IMG 20191210 110321