REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства пред човечеството и всички ние сме свидетели на неговите опустошителни последици. Всяка година пожари унищожават гори и градове, катастрофални бури и тежки наводнения опустошават населени места, като прогонват хората от техните домове и отнемат хиляди човешки животи.

НИТО ЕДНА ДЪРЖАВА НЕ Е ЗАСТРАХОВАНА СРЕЩУ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, КОИТО ВСЕ ПО-ЧЕСТО СТАВАТ НЕЩО НОРМАЛНО.

Само през 2017 г. горските пожари в Европа са изпепелили над 1,2 млн. хектара земя и са отнели живота на 127 души, в т.ч. и пожарникари.1 През 2019 г. пожари обхванаха Арктическия кръг и предизвикаха облаци от дим и пепел, по-големи от Европейския съюз.2 Това лято станахме свидетели и на черен дим, покриващ небето от Сибир до Бразилия и от Средиземно море до Арктика, с трагични последствия, довели до загуба на живот и поминък.

ЗА ДА СЕ СПРАВИМ С ТАЗИ НАРАСТВАЩА ЗАПЛАХА, ТРЯБВА ДА ПРИСПОСОБИМ НАШИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА РЕАГИРАНЕ.

Необходима ни е силна, бърза и добре координирана реакция, когато бедствията настъпят. Необходимо е да инвестираме в по-добра превенция и подготовка, a преди всичко – трябва да действаме заедно. Нито една държава не трябва да бъде оставена да се справя сама с природните стихии. Именно това очакват от нас нашите граждани – солидарността е основна отговорност и сила на Европейския съюз.

Всъщност солидарността и сътрудничеството са нашите ръководни принципи. От 2001 г. Европа разполага с общ Механизъм за гражданска защита на ЕС – система за реагиране при бедствия, която позволява на държавите, изправени пред извънредни ситуации, да се обърнат за помощ към други европейски страни. През изминалия период той бе успешно използван, за да отговори на повече от 300 молби за помощ както от ЕС, така и извън него.

А сега този механизъм е още по-силен благодарение на rescEU – допълнителен резерв от капацитет в области, за които има установени пропуски на европейско равнище (напр. хеликоптери, противопожарни самолети и други ресурси). Такива капацитети могат да се разгърнат бързо като допълнение към националните капацитети. Новата система не е само „предпазна мрежа“ за мобилизиране на експерти, екипи и активи, тя подсилва и нашата съвместна способност за предотвратяване, подготовка и реагиране при бедствия.

ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА ПО-СИЛНА И ПО-СТАБИЛНА СИСТЕМА?

Екстремните метеорологични условия увеличиха възможностите на европейските държави да си помагат взаимно, особено когато няколко от тях едновременно са изправени пред едно и също бедствие. През последните години някои държави, засегнати от горски пожари, не получиха помощ, тъй като никоя друга държава в момента не разполагаше с капацитет да предложи пожарникари или противопожарни самолети.

Такава ситуация никога не трябва да се повтаря отново. През август 2019 г. Гърция бе изправена пред извънредна ситуация – в рамките на 24 часа страната бе обхваната от общо 56 горски пожара. Механизмът за гражданска защита на ЕС реагира незабавно и за първи път задейства резерва на rescEU. Три самолета от Италия и Испания бяха изпратени в засегнатия регион и помогнаха на Гърция да потуши пожарите.

Благодарен съм на всички държави за тяхното съдействие и принос към rescEU. Чувствам се горд от всички пожарникари и останалите сътрудници на аварийните служби от целия Европейски съюз, които продължават да рискуват своя живот, за да спасяват хора и да ограничават екологичните и икономически загуби.

МЕХАНИЗМЪТ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА ЕС Е ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА СИСТЕМА.

Ще продължавам да работя с държавите членки на ЕС, за да използваме пълния потенциал на новия център на rescEU и да сме сигурни, че разполагаме с правилните активи за справяне с всички видове извънредни ситуации. Това е абсолютно необходимо, ако Европа иска да продължи да играе ключова роля при справянето с все по-тежки бедствия и да помага на хората, изпаднали в нужда, както у нас, така и в чужбина.