REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите предоставяме списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските теритирии в района на ТП Държавно ловно стопанство "Дикчан". 

Списък на имотите