REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на работното място е издадена Заповед №ОА-РК-85/11.03.2020 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград виж тук