REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Министърът на здравеопазването определи противоепидемичните мерки срещу разпространението на корона вируса COVID-19.

Заповеди на министъра на здравеопазването:

Заповед РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-247/24.04.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-236/24.04.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-197/11.04.2020 г. на министъра на здравоопазването