REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Днес, 21.05.2021 г. в сградата на Областна администрация Благоевград, Областният управител Николай Шушков проведе среща с ръководството на назначената с Решение №46-НС/20.05.2021 г. Районна избирателна комисия – Благоевград за насрочените на 11.07.2021 г. избори за Народно събрание. На срещата присъстваха председателят на РИК – Благоевград Ангел Ризов и заместник-председателите Йордан Симонски и Милена Велкова.

Областният управител призова за ефективна комуникация между институциите, което да осигури изпълнението на ангажиментите по организационно-техническата подготовка на изборите, за да се гарантират честни и прозрачни избори, в съответствие с Изборния кодекс.
На срещата бяха обсъдени въпроси от организационен и технически характер по осигуряване на дейността на РИК – Благоевград.
Областна администрация Благоевград се ангажира да обезпечи условия на Районната избирателна комисия за изпълнение на правомощията ú, като:
- Осигури помещения за работа на Районната избирателна комисия в сградата на Областна администрация Благоевград – гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №9, етаж 3;
- За работата на РИК ще се осигури техника, комуникационна свързаност – стационарен телефон-факс, мобилни телефони, мрежова свързаност и достъп до интернет, осигурена е възможност за онлайн видеонаблюдение в интернет на заседанията на РИК;
- Създадено е информационно табло на Районната избирателна комисия на партера на сградата и е организирана информационна страница на официалния сайт на Областна администрация Благоевград във връзка с изборите – съобщения и контакти;
- Ще се осигури изработването на печатите на РИК - Благоевград.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22.05.2021 г., като първото заседание ще се проведе на 22.05.2021 г. от 11,00 ч. в залата, където ще се помещава Комисията на адрес пл. „Георги Измирлиев“ №9, етаж 3.