REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

На 27 май 2021 г. Областна администрация Благоевград получи от главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството предварителни избирателни списъци (за обявяване) за провеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.
Във връзка организационно – техническата подготовка на изборите и задълженията на Областна администрация Благоевград за осигуряване на изборни книжа и материали, вчера (27 май) и днес (28 май) общините на територията на Област Благоевград получават предварителните избирателни списъци.
В изпълнение Изборния кодекс, общинските администрации са длъжни да обявяват предварителните избирателни списъци и да ги публикуват на интернет страниците на общините до 31.05.2021 г.