REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Областните управители обсъдиха актуалната ситуация на регионалните структури, които оперират на териториите на двете области. Обсъдени бяха възможностите за развитие на регионите, като се има предвид, че имат сходни условия и ситуации, и проблеми за разрешаване. Коментирани бяха актуални социално-икономически теми.
Предвид епидемичната обстановка бяха обсъдени мерките и възможностите за увеличаване на имунизационния обхват и на темповете за ваксиниране срещу COVID-19.
Усилията и на двамата областни са насочени към изпълнение на ангажиментите по организационно-техническата подготовка на предсрочните избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. Провеждането на честен и прозрачен вот е приоритет в работата на администрациите, но успоредно с това, да се гарантира и ефективна административна дейност.