REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

В четвъртък 17 юни 2021 г. областният управител Николай Шушков ще бъде на работно посещение в Република Гърция, Префектура Драма.
Съвместната срещата се организира между представители на регион Източна Македония и Тракия и Областна администрация Благоевград, по повод отварянето на Гранично контролно-пропускателен пункт Илинден – Ексохи за преминаване на леки автомобили и пътници.
На събитието са поканени и кметове от общините по Местенското направление, които ще анализират работата по съвместни проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г. Програмата бе създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.
Очаква се, доброто съвместно сътрудничество да продължи и през настоящия програмен период на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2021-2027 г., с нови проекти между граничните общини на територията на област Благоевград и регион Източна Македония и Тракия.