REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Днес, по покана на областния управител, в конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе работна среща по повод усложнената пожароопасна обстановка на територията на област Благоевград.
Директорът на РДПБЗН – Благоевград инж. Георги Пармаков осведоми присъстващите за обстановката та територията на областта. Подчерта, че поради трайно установилите се високи температури, засушаване и изсъхналата тревна растителност е повишена опасността от възникването на пожари. Информира за направена оценка от страна на Министерство на земеделието, храните и горите за пожароопасността на територията на страната, като оценката за Област Благоевград е средна.

2021 08 4 2


На срещата бе решено всички институции да предприемат действия, според своите компетенции, за превенция, контрол и ограничаване на възможностите за възникване на пожарна опасност. Да прегледат и актуализират плановете си за действие при възникване на пожари.
По информация на инж. Пармаков от началото на 2021 г. на територията на Област Благоевград са възникнали 29 горски пожара, които са засегнали 409 декара широколистна и иглолистна гора, а пожари засегнали земеделски площи са обхванали 7432 декара.
Положителна бе оценката за отличната организация между институциите, доброволните формирования, горските стопанства и граждани.
Директорът на ЮДЗП – Благоевград Дамян Дамянов благодари на всички институции за адекватните действия и подчерта, че добрият синхрон между тях и доброволните формирования води до бързо овладяване на всички възникнали пожари. Подчерта, че всички горски стопанства са снабдени с необходимата техника.
На територията на Област Благоевград има само едно активно огнище в землището на с. Петрово, община Петрич. Възникналият низов пожар, тази сутрин, вече е овладян.
На работна среща бе взето решение в началото на септември да бъде съставена областна комисия, която да извърши проверка и прегледа плановете на всички институции за превенция, обучение на кадри и действия при възникване на пожари.