REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

По покана на областния управител Николай Шушков и във връзка със съвместна Заповед на Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи и Министъра на земеделието храните и горите се състоя работна среща, в която взеха участие директора на ОД на МВР – Благоевград, старши комисар Георги Кандев, директора на ОДБХ – Благоевград, д-р Михаил Бащавелов и заместник-директора на РЗИ – Благоевград, д-р Иванка Василева.

С цел превенция, очакване и подготовка на четвърта вълна от КОВИД-19 бе взето решение да се увеличат проверките за спазване на епидемичните мерки в закрити обекти за обществено ползване и транспортни коридори. Кметовете на общини и кметските наместници, на територията на областта, ще засилят контрола на пазари, тържища и обществени места. По повод предстоящите празници е необходимо стриктно да се съблюдава за спазване на дистанция на обществени места, носене на маски и дезинфекция. За да се гарантира живота и здравето на населението ще се сформират екипи за проверки по обекти, които при констатиране на нарушения ще санкционират в съответствие със закона и нарушенията.
Всеки петък ще се прави анализ и отчет до Министъра на здравеопазването за ситуацията на територията на Област Благоевград. В зависимост от резултатите ще се преценява необходимостта от по нататъшни действия.