REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

пеа 29 09 2021

Днес в зала „22 Септември“се проведе среща с представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, ръководители на лечебни заведения и медицински центрове на територията на областта.
Тема на събитието бе разкриването на COVID зони за безплатна диагностика и лечение на пациенти с коронавирус инфекция.

Управителят на НЗОК проф. Петко Салчев подчерта важността да бъдат подписани договори между РЗОК и медицинските центрове. Обърна внимание, че област Благоевград е една от сложните области в страната, предвид множеството курорти и високата смъртност (3,8 % от починалите в страната са от областта).

До този момент има само два разкрити COVID зони в медицинските центрове в лечебните заведения в Гоце Делчев и Петрич.
Областният управител Николай Шушков напомни за отговорностите на всички заинтересовани институции и призова към разум и отговорност по отношение на вксинационната кампания и спазване на противоепидемичните мерки.
По време на срещата ще бе обсъдена и разяснена процедурата по разкриването на COVID зони в медицинските центрове, възможностите за предоставяне на безплатно лечение за пациентите. Обърнато бе внимание на проблемите, които съпътстват процеса, както и задълженията и отговорностите на компетентните институции, които да съдействат за подобряването на ситуацията по функционирането на COVID зоните.