REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Областният управител Бисер Михайлов участва в днешната Национална кръгла маса на тема: „Национална сигурност и миграционен натиск: рискове и решения“, която се проведе в Югозападен университет „Неофит Рилски“.
Целта на експертната дискусия бе да се обсъдят въпроси, свързани с външната и вътрешна политика на страната във връзка с националната сигурност и рисковете, които крие миграционният натиск.
„Нашата страна като част от Европейския съюз и глобалния свят е изправена пред редица рискове за своята национална сигурност, затова ние трябва чрез всички възможни механизми да подсигурим сигурността на държавата и населението ни. В изпълнение на всичко това, на областно ниво към настоящия момент сме изпълнили всички възложени задачи от страна на правителството, имащи връзка със сигурността“, заяви Областният управител и допълни, че представянето на докладите по темата от участниците дава ясен знак за значението и ползите от представяне на информация, която ще допринесе за третирането на проблема на едно по-високо политическо и експертно ниво.
На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с проблеми на страните по т.нар. Западнобалкански маршрут, вследствие на увеличения миграционен натиск, напрежението на гръцко-македонската граница след въвеждането на дневни квота за прием от страна на Германия и Австрия, диалогът между ЕС и Турция във връзка с бежанската криза, споразумението ЕС - Турция и влиянието му върху миграционния натиск върху България.

2016 04 11 2

В дискусията взеха участие: г-н Цветан Цветанов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към 43-то ОНС; ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“- доц. д-р Борислав Юруков, кметът на община Благоевград - д-р Атанас Камбитов, бившият министър на вътрешните работи проф. д-р Веселин Вучков; съветникът към политическия кабинет на министър-председателя - ген. лейтенант (о.р) Аньо Ангелов; секретарят на Съвета по сигурност към Министерски съвет - Георги Кръстев; заместник-председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет Кирчо Киров; евродепутатът Ангел Джамбазки, експерти и представители на ключови институции, занимаващи се с националната сигурност.