REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Днес в Зала „22-ри Септември“ на тържествено заседание на Общински съвет Благоевград за полагане на клетва на новоизбрания кмет Илко Стоянов, областният управител на област Благоевград г-н Шушков отправи своите пожелания към 37-мия поред кмет на Общината след 1912г., като отчете поемането на високата отговорност с положената клетва от г-н Стоянов, както и нейната символика за вярност, отдаденост и готовност на саможертва в името на народа.
Г-н Шушков изрази увереност в доказания опит и висок професионализъм на новоизбрания кмет, като го призова да работи с грижа на добър стопанин за общината, помнейки, че днешният Благоевград е плод на усилията и старанието на поколения наши съграждани, на добри и мъдри ръководители.
От името на Областна администрация и всички държавни органи и институции от територията на областта г-н Шушков отправи поздрав за встъпването в длъжност и пожела успех във всяко начинание и реализиране на всички поставени цели, свързани с благото и просперитета на Благоевград.