REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Министър-председателят Стефан Янев, областният управител Николай Шушков, министърът на културата Велислав Минеков и кметът на Община Петрич Димитър Бръчков посетиха Античния град Хераклея Синтика в местността Рупите, където бяха запознати от ръководителя на екипа по археологическите разкопки доц. Людмил Вагалински с откритията до момента на терен, запознати бяха с историята на древния град и разкопките на Акропола. Министър-председателят поздрави археолозите за успешната им работа и изрази готовност, държавата да продължи да подкрепя учените в работата им по обекта. Подчертана бе важността на откритията и приоритета за тяхното съхранение, с оглед на огромното културно-историческо наследство.
Работата на археолозите започва през 2007 г. Хераклея Синтика над 1000 години е най-важният град по средното течение на Струма - ІV век пр. Хр.-VІ век. Откритите до този момент находки превръщат Античния град в атрактивна туристическа дестинация и подпомагат икономическото развитие на региона.