REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Работна среща по проблемите на община Гърмен проведе на 23 август 2021г. областният управител Николай Шушков с кмета на Община Гърмен Феим Иса.
Кметът на с. Гърмен запозна областния управител с основните приоритети на общината, икономическото състояние, инвестиционната програма, реализираните проекти. По време на разговора се обсъдиха и въпроси от текущ характер и проблеми, пред които е изправена в момента общината, като основен акцент в проведената среща бяха инфраструктурните обекти.

2021 08 23 1Посещението на областния управител продължи в село Рибново, където с кмета на кметството Мустафа Иса се обсъдиха въпроси за извършваните дейности по реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков”, както и извършвания ремонт на главната улица в селото. В допълнение към проведената среща областният управител бе запознат с работата на едно гише, което извършва кметството на с. Рибново в помощ на своите жители, което е добър пример за административно обслужване на граждани.