REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Reports and statements

Годишен доклад за удовлетвореност на потребителите за 2020 г.

 

Областна администрация Благоевград събира информация от потребителите относно тяхната удовлетвореност от дейността на администрацията, с фокус върху качествено административно обслужване и неговото усъвършенстване. Анализът на информацията позволява да бъдат подобрени процесите и услугите по начин, който удовлетворява потребителите.
Методите за обратна връзка са регламентирани в Наредбата за административното обслужване и Методологията за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите.
Методите за обратна връзка, които Областна администрация Благоевград е използвала през 2020 г., за оценка на удовлетвореността на потребителите са регламентирани във Вътрешните правила за организация на административно обслужване и са следните:

1. извършване на анкетни проучвания;

2. провеждане на консултации със служителите;

3. извършване на наблюдения по метода „таен клиент“;

4. анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали;

5. анализ на медийни публикации;

6. осигуряване на постоянна телефонна линия за връзка с потребителите в работно време чрез „горещ телефон";

7. осигуряване на приемно време за граждани и организации.

Годишен доклад за удовлетвореност на потребителите за 2020 г.

Доклад от анкетно проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги през 2020 г.

Анкетното проучване  се провежда в изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград и е част от процедурата по измерване и управление на удовлетвореността на потребителите.

Областна администрация Благоевград периодично провежда анкетни проучвания сред потребителите на услуги с цел да отчете оценката на гражданите за нивото на административно обслужване по определени показатели, както и да предприеме мерки за подобряване на обслужването за да се достигнат изискванията на потребителите на услуги.

Виж публикацията

Доклад за проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги за 2019 г. на база анкетно проучване

Проучването на удовлетвореността на гражданите се провежда в изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград. Областна администрация Благоевград, периодично провежда анонимно анкетно проучване в Центъра за обслужване на гражданите с цел да отчете оценката на гражданите за нивото на административно обслужване по определени показатели, както и да предприеме мерки за подобряване на обслужването за да се достигнат изискванията на потребителите на услуги.

Анализ за 2019 г.

Анализ на резултатите от анкетата за проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги за 2018 г.

Настоящата анкета се провежда в изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград с цел проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги и предприемане на действия за подобряване на административното обслужване.

Анализът е част от прилаганите системи за качество и системата за самооценка.

Анализ на резултатите от анкетното проучване за 2018 г.