REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Reports and statements

Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2020 г.

Областният управител утвърди със Заповед ОА-РК--61/24.02.2021 год. отчет наизпълнението на ежегодните цели на Областна администрация Благоевград, в изпълнение на стратегическите цели.

Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2020 г.

Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2019 г.

Областният управител със Заповед ОA-РК-49/12.02.2019 г. утвърди Отчета за изпълнение на годишните цели на Областна администрация Благоевград за 2019 г.

Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2019 г.

Отчети за изпълнението на програми по енергийна ефективност и за управление на потреблението на енергия - отчетен период 2020

Отчети за изпълнението на програми по енергийна ефективност и за управление на потреблението на енергия, за отчетен период 2020 г., представени по общини:

Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2018

Областният управител утвърди Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2018 г. (Заповед № ОА-РК-11/2019 г.)

 Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2018 г.