REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Reports and statements

Годишен отчет на върнатите и оспорени решения на общинските съвети за 2015

Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. от експертите по „Административен протокол” са били проверени всички протоколи на Общинските съвети на територията на областта. Резултатите за върнатите и оспорени решения са представени в Годишен отчет на върнатите и оспорени решения на общинските съвети за 2015 г. тукpdf