REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Title Author Hits
Годишен доклад на Областна администрация Благоевград - 2015 Written by Super User Hits: 2640
Аналитична справка към отчета за 2015 г. Written by Super User Hits: 2768
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2015 г. Written by Super User Hits: 2750
Анализ от анкетно проучване за потенциалните възможности за прояви на корупция Written by Super User Hits: 2397
Анализ на дейността на читалищата от Благоевградска област за 2014 Written by Super User Hits: 2297
Окончателен доклад за изпълнението на ОСР на област Благоевград 2007-2013 Written by Super User Hits: 2240
Доклад за Областна администрация Благоевград за 2014 г. Written by Super User Hits: 2283
Годишен мониторингов доклад за 2014 г. на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015)- Област Благоевград Written by Super User Hits: 1460
Резултати от административния контрол за 2013 г. и 2014 г. Written by Super User Hits: 1937
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2014 Written by Super User Hits: 2257