REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Областна администрация Благоевград, с цел подобряване на административното обслужване, ежегодно проучва удовлетвореността на гражданите, спазвайки изискванията на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила  за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград.
Проучването е анонимно с анкетна карта, предоставяна в Центъра за обслужване на гражданите в периода от 19 август до 18 септември 2016 г. Целта е да се осигури обратната връзка с потребителите на услуги, отчитайки оценката на гражданите за нивото на административно обслужване по определени показатели, както и да предприеме мерки за подобряване на обслужването за да се достигнат изискванията на потребителите на услуги.
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги 2016 г.pdf