REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

 

Областна администрация Благоевград събира информация от потребителите относно тяхната удовлетвореност от дейността на администрацията, с фокус върху качествено административно обслужване и неговото усъвършенстване. Анализът на информацията позволява да бъдат подобрени процесите и услугите по начин, който удовлетворява потребителите.
Методите за обратна връзка са регламентирани в Наредбата за административното обслужване и Методологията за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите.
Методите за обратна връзка, които Областна администрация Благоевград е използвала през 2020 г., за оценка на удовлетвореността на потребителите са регламентирани във Вътрешните правила за организация на административно обслужване и са следните:

1. извършване на анкетни проучвания;

2. провеждане на консултации със служителите;

3. извършване на наблюдения по метода „таен клиент“;

4. анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали;

5. анализ на медийни публикации;

6. осигуряване на постоянна телефонна линия за връзка с потребителите в работно време чрез „горещ телефон";

7. осигуряване на приемно време за граждани и организации.

Годишен доклад за удовлетвореност на потребителите за 2020 г.