Областният управител със Заповед № ОА-РК-61/24.02.2021 г. утвърди Годишните цели на Областна администрация Благоевград.

 

Цели на Областна администрация Благоевград за 2021 г.