REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2020-2022 г. област Благоевград е утвърдена от Областния съвет за развитие на област Благоевград с Решение №2/21.12.2020 г., отразено в протокола от заседанието.

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2020-2022 г. област Благоевград