REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

ОБЩИНА ЯКОРУДА – НАЙ-СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ОБЩИНА НА БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

Местоположение

Община Якоруда /340 кв. км; 10771 ж./ е разположена в най-североизточната част на Благоевградска област. Обхваща южните разклонения на Източна Рила, части от Велийшко-Виденишкия дял на Западните Родопи и долината на река Места. В състава и влизат град Якоруда и 7 села – Аврамово, Бел камен, Бунцево, Конарско, Смолево, Черна Места и Юруково със землищата им.  Граничи с общините Белица, Самоков и Велинград.
Релефът в землището и е преобладаващо планински и полупланински; климатът е преходноконтинентален, с подчертано планинско влияние, във високите части – планински. Горският фонд е богат на иглолистни и широколистни гори и пасища. Множество реки – Места, Бела Места, Черна Места, Дрещенец, Чесна, Джебре, Якорушица, Грамадина, Гниле,и Лазарец; високопланински езера и топли минерални извори формират водното богатство на общината. В Якорудско землище се намира най-голямата събирателна деривация – “Грънчар”, на водно-силовата каскада “Белмекен – Сестримо”. Чрез 61 водохващания деривацията събира 85,5 млн. куб. метра вода годишно за язовир “Белмекен”. В обхвата на територията на Якорудска община влизат част от Национален парк “Рила” с дивните гори и високопланински езера и поляни, с пленителната гледка към Родопите и Пирин; курортната местност “Трещеник”; Водопадът на  р. Чесна /природна забележителност/ и защитената местност “Белаците”, обявена за опазване на вековни белборови дървета.
Основният транспорт в общината е автомобилният. Редовни автобусни линии свързват Якоруда с всички селища в общината и района, с Благоевград, София,  Велинград, Пазарджик и Пловдив. Якоруда и селата Аврамово, Смолево, Черна Места и Юруково са гари на живописната, изпълнена с безброй серпентини и тунели, теснолинейна ж п линия Септември – Добринище. Село Аврамово е най-високата гара /1267 м надм. вис./ на Балканите.
Административен, стопански и културен център на общината е град Якоруда /6300 ж./. Разположен е в южните склонове на Рила /890 м надморска височина/, по двата бряга на река Места, която тук служи за граница  между Рила и Родопите и в подножието на родопския масив Бунтишка. Отстои на 79 км източно от Благоевград, на 28 км северно от Разлог и на 40 км от Велинград. На около 2 км югозападно от Якоруда са минералните извори /41°С; 25 л/сек./.


История

Землището на града има древна поселищна история. Многобройни са археологическите обекти, доказателства за животообитание от  IV – III в. пр. н. е.; III – V в., Х - Х I в. и от по-късни периоди. Най-ярките от тях се намират в местностите “Градището” и “Гергьовска църква” и на възвишението “Калята”.
За пръв път Якоруда е спомената в  османски регистър от 1576 г. под името Якорида, като чисто християнско село, най-голямото в Разлога.
Оцеляла след опожаряване през втората половина на ХVII в., преживяла многобройни превратности в многолетното си съществуване, днес Якоруда е не голям, но красив град, който предлага всички дарове на планинската си природа, уюта и спокойствието си, съчетани с удобствата на добре развитите търговски и битови услуги и гостоприемството на гражданите си. Мечтата на жителите и е не само да възвърнат старата слава на водещо селище в района, а и да я превърнат в привлекателен планински курорт. Налице са всички предпоставки за това – прекрасна природа, топли минерални извори, трудолюбиво и гостоприемно население.
Община Якоруда има ясно определени приоритети и работи целенасочено в тази посока - създава благоприятни условия за развитие и насърчаване на малкия и средния бизнес, за привличане на по-големи външни инвеститори, работи по проекти за осигуряване на средства от Европейските фондове. Един от основните големи инвеститори в общината “Карекс 2003” прави сериозни инвестиции в красивите местности “Трещеник” и “Нехтеница” – за изграждане на ски зона, за построяване на нов хотелски комплекс със СПА център и вилно селище.


Туризъм и забележителности

На 14 км от Якоруда, в среднопланинския пояс на Източна Рила /1695 м надм. вис./ се намира курортната местност “Трещеник”. Красивата природа и благоприятните климатични условия я правят подходяща за отдих и туризъм през всички сезони на годината.  Уют и гостоприемство предлагат туристическа хижа, ведомствени бази, частни хотели и вили. “Трещеник” е в непосредствена близост до границите на Национален парк “Рила” и е удобен изходен пункт за много туристически маршрути в парка и из цялата планина /включително европейски маршрут Е 8/. Районът Трещеник – Нехтеница предизвиква подчертан интерес у инвеститорите, които залагат на развитието на туризъм, свързан с чистата природа и тишината на високата планина. Близостта до курортите Банско и Велинград е възможност за развитие на интегриран регионален туристически продукт.
Община Якоруда работи активно за превръщането на района в съвременен туристически център и съвместно с община Белица подготвя проект “Семково – Андрианов чарк – Трещеник – Нехтеница – исторически царски път –минало, настояще, бъдеще.”
Селата в община Якоруда също са разположени сред прекрасна природа. Очарованието, което им придават планинския пейзаж, съхраненият селски бит и добросърдечието на жителите им, ги прави интересни обекти за развитие на алтернативен туризъм.

 

Yakoruda 

Контакти:
2790 Якоруда
ул. “Васил Левски” № 1
Тел: 07442 23 15
Факс: 07442 23 28
ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://yakoruda.gateway.bg/